KLUB 2021

Drukuj

Nasz Klub bierze udział w realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Programie


"KLUB" 2021


którego celem jest wspieranie lokalnych środowisk sportowych będących małymi centrami

aktywności zarówno społecznej jak i sportowej, tworzących propozycje aktywnego

spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz poprawy stanu kondycji fizycznej

społeczeństwa.